Pieschopata

6 tekstów – auto­rem jest Pies­cho­pata.

naj­dot­kliw­sza ka­ra, trzy­mać język za zęba­mi, kiedy pragnie 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 maja 2019, 13:25

naj­gorzej to za­mienić kochającą osobę na wid­mo miłości 

myśl • 17 maja 2019, 22:02

słowa za­sychają w gardle 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 maja 2019, 21:56

szkla­na po­goda osusza szklanki 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 maja 2019, 20:59

upić rzekę i wejść w nią jeszcze raz 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 maja 2019, 22:46

po pi­wie na­wet piw­ne oczy ro­bią się maślane 

anegdota
zebrała 5 fiszek • 13 maja 2019, 21:25
Pieschopata

pod pseudonimem nie ma presji

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

19 maja 2019, 13:13piórem2 sko­men­to­wał tek­st naj­gorzej to za­mienić kochającą [...]

19 maja 2019, 12:34marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st naj­gorzej to za­mienić kochającą [...]

19 maja 2019, 11:38piórem2 sko­men­to­wał tek­st naj­gorzej to za­mienić kochającą [...]

19 maja 2019, 02:08marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st naj­gorzej to za­mienić kochającą [...]

19 maja 2019, 01:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st naj­gorzej to za­mienić kochającą [...]

18 maja 2019, 18:11marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st naj­gorzej to za­mienić kochającą [...]

18 maja 2019, 17:39Cropka sko­men­to­wał tek­st najdotkliwsza ka­ra, trzy­mać język [...]

18 maja 2019, 16:43marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st najdotkliwsza ka­ra, trzy­mać język [...]

18 maja 2019, 16:30Cropka sko­men­to­wał tek­st naj­gorzej to za­mienić kochającą [...]

18 maja 2019, 14:56Pieschopata sko­men­to­wał tek­st Nie od­wra­caj się od [...]